Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Reštaurácie Nova. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Reštaurácia Nova zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom. 

Reštaurácia Nova si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok. 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Reštaurácia Nova. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Reštaurácia Nova. 

Všetky osobné údaje získava Reštaurácia Nova od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.